Skip to content
Menu

Podívejte se na pravidla pro odhalení dezinformací – Obecná pravidla pro dezinformace

Někdy to, co vidíme ve zprávách a online, je nepřesné, zavádějící nebo nepravdivé. Věnujte prosím chvíli níže uvedeným tipům o tom, jak identifikovat zprávy, které nemusí být pravdivé.

  • Zkontrolujte zdroj zpráv. Je vám zdroj povědomý? Pokud jste o něm dosud neslyšeli, zpráva nemusí být pravdivá.
  • Posuďte obsah. Je tvrzení logické? Zkusili jste si vyhledat nadpis, abyste zjistili, zda je v souladu se zprávami z jiných médií?
  • Zkontrolujte svoji zaujatost. Chtěli byste, aby ony zprávy byly pravdivé? Pokud ano, buďte opatrní – lidé snáze věří falešným zprávám, se kterými souhlasí.
  • Sledujte svou paměť. Je vám příběh povědomý? Někdy máme tendenci něčemu věřit jednoduše proto, že jsme to už slyšeli.